E
 1. Take Me to Your Home

  No Money Kids

  03:04
 2. Broken Bones

  No Money Kids

  03:25
 3. Brother

  No Money Kids

  03:18
 4. Graveyard

  No Money Kids

  03:05
 5. I'm Rollin'

  No Money Kids

  02:37
 6. Velvet Moon

  No Money Kids

  02:40
 7. Queen

  No Money Kids

  03:13
 8. Rather Be the Devil

  No Money Kids

  06:37
 9. Shine a Light

  No Money Kids

  03:18
 10. Man

  No Money Kids

  03:29