1. Chiasma - Live

  Yosuke Yamashita Trio

  07:59
 2. Double Helix - Live

  Yosuke Yamashita Trio

  04:42
 3. Nita - Live

  Yosuke Yamashita Trio

  05:25
 4. Introhach - Live

  Yosuke Yamashita Trio

  04:05
 5. Hachi - Live

  Yosuke Yamashita Trio

  13:49
 6. Horsetrip - Live

  Yosuke Yamashita Trio

  03:52