E
 1. Yapma

  Bahoz & Baran, Yase, Aerro

  02:04
 2. On My Way

  EBahoz & Baran, Güneş

  02:39
 3. Seninle

  Bahoz & Baran

  02:50
 4. Hayatımı Yaşarım Yine

  Bahoz & Baran

  02:39
 5. Goodbye (sensiz daha mutluyum)

  EBahoz & Baran

  03:09
 6. Pelicans

  EBahoz & Baran, 1da Banton, WANI

  02:51
 7. Senden Vazgeçemem

  Bahoz & Baran

  02:53
 8. Neva Let U Go

  Bahoz & Baran

  02:54
 9. Kayboldum

  Bahoz & Baran

  02:38
 10. Where is the love?

  EBahoz & Baran, Yung Fume

  02:53