1. Black Catcher

  VK Blanka

  03:16
 2. Black Rover

  VK Blanka

  03:29
 3. 白夜

  VK Blanka

  03:11
 4. Lucky Ending

  VK Blanka

  04:19
 5. Never Run

  VK Blanka

  02:39
 6. まっしろ

  VK Blanka

  03:57
 7. WALK - movie ver.

  VK Blanka

  03:44
 8. Snake

  VK Blanka

  03:07
 9. Ca Va?

  VK Blanka

  04:08
 10. 北斗七星

  VK Blanka

  05:30