1. Forshpil/Second Avenue Square Dance

  She'koyokh

  05:57
 2. Kćeri Moja & Kızım Seni Ali Vereyim Mi

  She'koyokh

  04:32
 3. Për Ty Vuaj Për Ty Këndoj

  She'koyokh

  06:38
 4. Bağa Girdim

  She'koyokh

  03:57
 5. Ghili Bengaili

  She'koyokh

  02:22
 6. Yovino Oro/Jove Malai Mome

  She'koyokh

  04:14
 7. Amani on Komitas' Krung/Erzurumi Shoror

  She'koyokh

  07:05
 8. Kaval/Kurdzhaliysko Horo

  She'koyokh

  06:11
 9. Bass Solo/Voliner Bulgar

  She'koyokh

  05:17
 10. Moj Golube

  She'koyokh

  03:52
 11. Romska Igra

  She'koyokh

  03:16
 12. Sila Kale Bal

  She'koyokh

  05:55
 13. Estradno Oro

  She'koyokh

  02:56