1. Haiku D'Etat

  EHaiku D'Etat, Mikah 9, Abstract Rude, Aceyalone

  04:03
 2. Non Compos Mentis

  EHaiku D'Etat, Mikah 9, Abstract Rude, Aceyalone

  04:09
 3. Studio Street Stage

  EHaiku D'Etat, Mikah 9, Abstract Rude, Aceyalone

  04:48
 4. Los Dangerous

  EHaiku D'Etat, Mikah 9, Abstract Rude, Aceyalone

  05:26
 5. Pro Tools Robots

  EHaiku D'Etat, Mikah 9, Abstract Rude, Aceyalone

  03:13
 6. Wants vs. Needs

  EHaiku D'Etat, Mikah 9, Abstract Rude, Aceyalone

  04:09
 7. S.O.S.

  EHaiku D'Etat, Mikah 9, Abstract Rude, Aceyalone

  04:29
 8. Firecracker

  EHaiku D'Etat, Mikah 9, Abstract Rude, Aceyalone

  04:46
 9. Still Rappin'

  EHaiku D'Etat, Mikah 9, Abstract Rude, Aceyalone

  04:52
 10. Other MC's

  EHaiku D'Etat, Mikah 9, Abstract Rude, Aceyalone

  04:01
 11. Slower Traffic to the Right

  EHaiku D'Etat, Mikah 9, Abstract Rude, Aceyalone

  04:49
 12. Kaya

  EHaiku D'Etat, Mikah 9, Abstract Rude, Aceyalone

  03:56
 13. Wo Wo Wo Yeah Yeah Yeah

  EHaiku D'Etat, Mikah 9, Abstract Rude, Aceyalone

  02:04