1. Go Modern

  Broadway Dance Band

  02:59
 2. Yaa Amponsah

  The Ogyatanaa Show Band, Pat Thomas

  05:03
 3. Obra E Yebo Yi

  Pat Thomas, The Black Berets

  03:21
 4. Eye Colo

  Pat Thomas, The Big'7 '

  03:12
 5. Awurade Mpaebo

  Pat Thomas

  03:26
 6. Merebre

  Pat Thomas, The Sweet Beans

  03:18
 7. Revolution

  Pat Thomas, The Sweet Beans

  04:18
 8. We Are Coming Home

  Pat Thomas, Marijata

  05:53
 9. Let's Think It Over

  Pat Thomas, Marijata

  03:56
 10. Brain Washing

  Pat Thomas, Marijata

  03:45
 11. Set Me Free

  Pat Thomas, The Sweet Beans

  02:51
 12. I Can Say

  Pat Thomas, Marijata

  05:30
 13. No Money No Love

  Ebo Taylor, Pat Thomas

  06:23
 14. Sack The Devils

  Ebo Taylor, Pat Thomas

  07:00
 15. Ma Huno

  Pat Thomas, Ebo Taylor

  05:43
 16. Gyae Su - Wo Nyim Nnti Na Woye LP Version

  Pat Thomas

  04:28
 17. Yamona

  Pat Thomas

  10:02
 18. Mewo Akoma

  Pat Thomas

  14:27
 19. Gyae Su - Mpaebo LP Version

  Pat Thomas

  05:22
 20. I Need More

  Pat Thomas, Marijata

  07:42
 21. Who's Free

  Super Sounds Namba

  05:33
 22. Mpaebo

  Pat Thomas

  15:00
 23. Can't You See

  Pat Thomas

  05:54