1. Mermaid

  Sarah Hudson

  05:54
 2. Black Crow

  Sarah Hudson

  05:09
 3. Voices

  Sarah Hudson

  05:35
 4. Gypsy Girl - A Cappella

  Sarah Hudson

  07:08
 5. Love Me This Way

  Sarah Hudson

  05:41
 6. Wildflowers

  Sarah Hudson

  02:56