1. Test

  Silver Sun

  00:15
 2. Golden Skin

  Silver Sun

  03:16
 3. Dumb

  Silver Sun

  02:12
 4. Julia

  Silver Sun

  03:19
 5. Far out

  Silver Sun

  02:57
 6. Last Day

  Silver Sun

  02:37
 7. Service

  Silver Sun

  03:01
 8. Yellow Light

  Silver Sun

  03:33
 9. Lava

  Silver Sun

  02:39
 10. 2 Digits

  Silver Sun

  03:09
 11. This 'n' That

  Silver Sun

  02:47
 12. Wonderful

  Silver Sun

  02:45
 13. Bad Haircut

  Silver Sun

  02:40
 14. Nobody

  Silver Sun

  03:34
 15. Animals Feets

  ESilver Sun

  04:03
 16. Golden Skin - Original Home 8 Track Demo

  ESilver Sun

  02:52
 17. Dumb - Original Home 8 Track Demo

  ESilver Sun

  02:16
 18. Julia - Original Home 8 Track Demo

  ESilver Sun

  03:08
 19. Far Out - Original Home 8 Track Demo

  ESilver Sun

  03:02
 20. Last Day - Original Home 8 Track Demo

  ESilver Sun

  03:30
 21. Yellow Light - Original Home 8 Track Demo

  ESilver Sun

  03:03
 22. Lava - Original Home 8 Track Demo

  ESilver Sun

  02:46
 23. 2 Digits - Original Home 8 Track Demo

  ESilver Sun

  02:44
 24. This 'n' That - Original Home 8 Track Demo

  ESilver Sun

  02:47
 25. Wonderful - Original Home 8 Track Demo

  ESilver Sun

  02:55
 26. Bad Haircut - Original Home 8 Track Demo

  ESilver Sun

  02:26
 27. Nobody - Original Home 8 Track Demo

  ESilver Sun

  03:09
 28. Animals Feets - Original Home 8 Track Demo

  ESilver Sun

  03:49
 29. Bad Haircut - Wessex Studio Pre-Album Demo

  ESilver Sun

  02:42
 30. Julia - Wessex Studio Pre-Album Demo

  ESilver Sun

  03:27
 31. Last Day - Wessex Studio Pre-Album Demo

  ESilver Sun

  02:35
 32. Service - EMI Studios Early Demo

  ESilver Sun

  02:35
 33. This 'n' That - River Studios Early Demo

  ESilver Sun

  02:48