1. Synergy

  Tash Sultana

  04:18
 2. Gemini

  Tash Sultana

  04:08
 3. Notion

  Tash Sultana

  05:40
 4. Jungle

  Tash Sultana

  05:15
 5. Big Smoke, Pt. 1 (Live)

  Tash Sultana

  11:13
 6. Big Smoke, Pt. 2 (Live)

  Tash Sultana

  09:38