1. Texas Reznikoff

  Mitski

  02:12
 2. Townie

  Mitski

  03:25
 3. First Love / Late Spring

  Mitski

  04:38
 4. Francis Forever

  Mitski

  02:29
 5. I Don't Smoke

  Mitski

  03:18
 6. Jobless Monday

  Mitski

  02:06
 7. Drunk Walk Home

  Mitski

  02:35
 8. I Will

  Mitski

  02:54
 9. Carry Me Out

  Mitski

  03:53
 10. Last Words Of A Shooting Star

  Mitski

  02:45