1. Cameo

  ERavyn Lenae

  01:24
 2. Venom

  Ravyn Lenae

  03:29
 3. Inside Out

  Ravyn Lenae

  04:11
 4. M.I.A.

  Ravyn Lenae

  03:27
 5. Skin Tight (feat. Steve Lacy)

  Ravyn Lenae, Steve Lacy

  03:47
 6. Where I'm From (feat. Mereba)

  Ravyn Lenae, Mereba

  03:44
 7. Deep In The World

  Ravyn Lenae

  03:12
 8. Higher

  Ravyn Lenae

  01:35
 9. 3D (feat. Smino)

  Ravyn Lenae, Smino

  03:09
 10. Satellites

  Ravyn Lenae

  04:25
 11. Lullabye

  Ravyn Lenae

  03:59
 12. Light Me Up

  Ravyn Lenae

  03:48
 13. Like You Do

  Ravyn Lenae

  01:52
 14. Xtasy

  Ravyn Lenae

  02:58
 15. Mercury (feat. Fousheé)

  ERavyn Lenae, Fousheé

  04:23
 16. Wish

  Ravyn Lenae

  04:03