1. 10,000 Miles

  Kim Erickson

  05:33
 2. How Big Is Your Heart

  Kim Erickson

  05:06
 3. Full Fathom Five

  Kim Erickson

  02:37
 4. Dark Is the Raven's Wing

  Kim Erickson

  05:52
 5. Woman of Valour

  Kim Erickson

  04:26
 6. Come All You Fair Ones

  Kim Erickson

  04:21
 7. She's Gone Now

  Kim Erickson

  05:24
 8. Hail, Well Met

  Kim Erickson

  01:30
 9. Gaelic Blessing

  Kim Erickson

  04:13
 10. Come with Me to Lunenburg

  Kim Erickson

  05:04