1. 100 Love Songs

  Frida Amundsen

  03:50
 2. Shut My Eyes

  Frida Amundsen

  04:09
 3. What If

  Frida Amundsen

  04:02
 4. Another Piece

  Frida Amundsen

  04:21
 5. Told You So

  Frida Amundsen

  03:26
 6. Under the Table

  Frida Amundsen

  03:23
 7. Only Just Begun

  Frida Amundsen

  04:05
 8. Dear Angel

  Frida Amundsen

  02:32
 9. One More Fight

  Frida Amundsen

  04:23
 10. I Don't Understand

  Frida Amundsen

  06:09