1. Beautiful Lie

  Hans Zimmer, Junkie XL

  03:47
 2. Their War Here

  Hans Zimmer, Junkie XL

  04:36
 3. The Red Capes Are Coming

  Hans Zimmer, Junkie XL

  03:31
 4. Day Of The Dead

  Hans Zimmer, Junkie XL

  04:02
 5. Must There Be A Superman?

  Hans Zimmer, Junkie XL

  04:03
 6. New Rules

  Hans Zimmer, Junkie XL

  04:03
 7. Do You Bleed?

  Hans Zimmer, Junkie XL

  04:36
 8. Problems Up Here

  Hans Zimmer, Junkie XL

  04:25
 9. Black and Blue

  Hans Zimmer, Junkie XL

  08:33
 10. Tuesday

  Hans Zimmer, Junkie XL

  04:00
 11. Is She With You?

  Hans Zimmer, Junkie XL

  05:46
 12. This Is My World

  Hans Zimmer, Junkie XL

  06:25
 13. Men Are Still Good (The Batman Suite)

  Hans Zimmer, Junkie XL

  14:08
 14. Blood Of My Blood (Bonus Track)

  Hans Zimmer, Junkie XL

  04:28
 15. Vigilante (Bonus Track)

  Hans Zimmer, Junkie XL

  03:59
 16. May I Help You, Mr. Wayne? (Bonus Track)

  Hans Zimmer, Junkie XL

  03:31
 17. They Were Hunters (Bonus Track)

  Hans Zimmer, Junkie XL

  02:48
 18. Fight Night (Bonus Track)

  Hans Zimmer, Junkie XL

  04:20