1. Diesl

  Dalham

  03:13
 2. New Sun

  Dalham

  02:55
 3. CHK

  Dalham

  03:19
 4. Marlowe

  Dalham

  01:28
 5. Prism

  Dalham

  03:27
 6. Hasze

  Dalham

  02:34
 7. DXX

  Dalham

  03:01
 8. Amnesia

  Dalham

  02:56