1. Amba Parameshwari

  Shantala

  08:11
 2. Hare Krishna

  Shantala

  06:36
 3. Durge

  Shantala

  09:01
 4. Shiva Invocation

  Shantala

  03:32
 5. Jaya Shambho

  Shantala

  11:02
 6. Nataraja

  Shantala

  13:05
 7. Om Mata Kali

  Shantala

  10:18
 8. Purnamadah

  Shantala

  08:35