1. Forgotten

  BNYE

  06:18
 2. Twisted Self

  BNYE

  04:06
 3. Birdland

  BNYE

  03:51