1. Intro

  Miles Davis

  04:26
 2. White

  Miles Davis

  06:03
 3. Yellow

  Miles Davis

  06:46
 4. Orange

  Miles Davis

  08:32
 5. Red

  Miles Davis

  09:56
 6. Green

  Miles Davis

  04:18
 7. Blue

  Miles Davis

  06:33
 8. Electric Red

  Miles Davis

  04:17
 9. Indigo

  Miles Davis

  05:57
 10. Violet

  Miles Davis

  09:01