1. Beautiful Passing

  Steven Mackey, David Robertson, Sydney Symphony Orchestra, Anthony Marwood

  24:33
 2. Mnemosyne's Pool: No. 1, Variations

  Steven Mackey, David Robertson, Sydney Symphony Orchestra

  09:12
 3. Mnemosyne's Pool: No. 2, Déjà vu (Medley)

  Steven Mackey, David Robertson, Sydney Symphony Orchestra

  10:01
 4. Mnemosyne's Pool: No. 3, Fleeting

  Steven Mackey, David Robertson, Sydney Symphony Orchestra

  04:53
 5. Mnemosyne's Pool: No. 4, In Memoriam A.H.S

  Steven Mackey, David Robertson, Sydney Symphony Orchestra

  05:51
 6. Mnemosyne's Pool: No. 5, Echoes

  Steven Mackey, David Robertson, Sydney Symphony Orchestra

  12:49