1. Killer

  Samantha Crain

  03:26
 2. Kathleen

  Samantha Crain

  03:22
 3. Elk City

  Samantha Crain

  04:42
 4. Outside the Pale

  Samantha Crain

  03:48
 5. You or the Mystery

  Samantha Crain

  04:24
 6. When You Come Back

  Samantha Crain

  03:06
 7. Big Rock

  Samantha Crain

  03:55
 8. All In

  Samantha Crain

  02:55
 9. If I Had a Dollar

  Samantha Crain

  04:37
 10. Moving Day

  Samantha Crain

  03:23