1. Aleluya

  Ain Karem

  03:17
 2. Tú eres mi bien

  Ain Karem

  03:35
 3. Desde abajo

  Ain Karem

  02:48
 4. Como la cierva

  Ain Karem

  01:56
 5. Sólo Tú

  Ain Karem

  02:56
 6. Sed felices

  Ain Karem

  03:22
 7. Ten piedad

  Ain Karem

  03:16
 8. Busca mi Rostro

  Ain Karem

  01:29
 9. Señor de la Sabiduría

  Ain Karem

  03:18
 10. Descansa en ti su mirada

  Ain Karem

  02:33
 11. El Amor

  Ain Karem

  03:41
 12. María de Nazaret

  Ain Karem

  03:44
 13. Miradle

  Ain Karem

  04:15
 14. Venid conmigo

  Ain Karem

  01:37
 15. Somos Vedruna

  Ain Karem

  01:58
 16. Tú eres mi bien - Acoustic Version

  Ain Karem

  03:32