1. Don't Bother My Shoes

  Boo Boo Davis

  03:37
 2. Mountain Top

  Boo Boo Davis

  04:45
 3. Leave It Alone

  Boo Boo Davis

  03:57
 4. Crown Royal

  Boo Boo Davis

  03:38
 5. The Snake

  Boo Boo Davis

  04:53
 6. Mike In Jail

  Boo Boo Davis

  04:57
 7. Where Was My Baby

  Boo Boo Davis

  04:03
 8. Moley Man

  Boo Boo Davis

  04:14
 9. Keep Your Car Locked

  Boo Boo Davis

  04:52
 10. Shut That Door

  Boo Boo Davis

  02:29
 11. Riplin

  Boo Boo Davis

  02:43
 12. Sure Had A Wonderful Time

  Boo Boo Davis

  03:05