1. Transparency

  SoFaygo

  02:28
 2. Out

  ESoFaygo

  03:01
 3. Hell Yeah

  ESoFaygo, Ken Carson

  02:48
 4. Blitz V2

  ESoFaygo

  03:41
 5. Stay Awake

  ESoFaygo, Lil Uzi Vert

  03:33
 6. Me Too

  ESoFaygo

  03:12
 7. Goin Back

  ESoFaygo

  03:30
 8. Another One

  ESoFaygo

  03:16
 9. Slip

  ESoFaygo, Don Toliver

  04:11
 10. I'll Say

  ESoFaygo

  03:36
 11. Price

  ESoFaygo

  03:19
 12. Fasho

  ESoFaygo

  04:09
 13. TookOff

  ESoFaygo, Gunna, DJ Khaled

  04:36
 14. Greed

  ESoFaygo

  02:16
 15. Marvelous

  ESoFaygo

  02:46
 16. Forever

  ESoFaygo

  02:48