E
 1. Sinister Waters I

  Kairon; IRSE!

  12:19
 2. Sinister Waters II

  Kairon; IRSE!

  13:08
 3. Llullaillaco

  Kairon; IRSE!

  05:29
 4. Starik

  Kairon; IRSE!

  07:28
 5. Porphyrogennetos

  Kairon; IRSE!

  11:41
 6. Ruination

  Kairon; IRSE!

  07:08