1. Burn

  Jasmine Kara

  03:43
 2. Replay

  Jasmine Kara

  02:42
 3. Bogeyman

  Jasmine Kara

  02:49
 4. Champion

  Jasmine Kara

  03:25
 5. Got My Heart

  Jasmine Kara

  03:09
 6. Do It Again

  Jasmine Kara

  03:26