1. Hakuna Traumata

  EChakuza, Bizzy Montana

  03:24
 2. Anarchie

  EChakuza, Bizzy Montana

  03:58
 3. Kasalla

  EChakuza, Bizzy Montana

  04:23
 4. Ahmadinedschad

  EChakuza, Bizzy Montana

  02:54
 5. Gorilla

  EChakuza, Bizzy Montana

  03:08
 6. Pate 3

  EChakuza, Bizzy Montana

  03:20
 7. Headshot SKIT

  EChakuza, Bizzy Montana

  04:17
 8. Schieß in die Luft

  EChakuza, Bizzy Montana

  03:03
 9. Arriba

  EChakuza, Bizzy Montana

  03:25
 10. Hiroshima

  EChakuza, Bizzy Montana

  03:51
 11. Ka-Tong

  EChakuza, Bizzy Montana

  03:50
 12. In Love with da KK

  EChakuza, Bizzy Montana

  04:59
 13. C & B SKIT

  EChakuza, Bizzy Montana

  00:56
 14. Tornadotopedo

  EChakuza, Bizzy Montana

  03:58
 15. Desperados

  EChakuza, Bizzy Montana

  02:48
 16. Hallelujah

  EChakuza, Bizzy Montana

  03:17
 17. Safari

  EChakuza, Bizzy Montana

  03:18
 18. Didgeridoo

  EChakuza, Bizzy Montana

  03:17
 19. Alarma

  EChakuza, Bizzy Montana

  03:16
 20. Hulahoop

  EChakuza, Bizzy Montana

  04:43
 21. So is et

  EChakuza, Bizzy Montana

  03:58
 22. Sumo Swinger

  EChakuza, Bizzy Montana

  04:40