1. Sex

  Lenny Kravitz

  03:53
 2. The Chamber

  Lenny Kravitz

  04:57
 3. Dirty White Boots

  Lenny Kravitz

  03:57
 4. New York City

  Lenny Kravitz

  06:22
 5. The Pleasure and the Pain

  Lenny Kravitz

  05:08
 6. Strut

  Lenny Kravitz

  03:09
 7. Frankenstein

  ELenny Kravitz

  04:34
 8. She's a Beast

  Lenny Kravitz

  04:42
 9. I'm a Believer

  Lenny Kravitz

  03:16
 10. Happy Birthday

  Lenny Kravitz

  04:56
 11. I Never Want to Let You Down

  Lenny Kravitz

  04:38
 12. Ooo Baby Baby

  Lenny Kravitz

  03:37