1. Crab

  Why Kai

  01:39
 2. Water dance

  Why Kai

  05:41
 3. Creator of the Salt

  Why Kai

  04:52
 4. Kate in Crowd

  Why Kai

  05:59
 5. Tourist

  Why Kai

  05:32
 6. Wherever

  Why Kai

  05:01
 7. Pling

  Why Kai

  03:58
 8. Futuma

  Why Kai

  04:21