1. Eraser

  Hypocrisy

  04:26
 2. Slippin' Away

  Hypocrisy

  05:12
 3. Roswell 47

  Hypocrisy

  03:56
 4. Still Born

  Hypocrisy

  03:24
 5. Chemical Whore

  EHypocrisy

  05:19
 6. Paled Empty Sphere

  Hypocrisy

  06:13
 7. End of Disclosure

  Hypocrisy

  04:46
 8. Children of the Gray

  Hypocrisy

  05:16
 9. Slave to the Parasites

  Hypocrisy

  05:02
 10. Fractured Millennium

  Hypocrisy

  05:18