1. Enter the Dome

  Kosmodome

  01:13
 2. Retrograde

  Kosmodome

  06:33
 3. Hypersonic

  Kosmodome

  03:39
 4. Deadbeat

  Kosmodome

  07:00
 5. Waver I

  Kosmodome

  04:48
 6. Waver II

  Kosmodome

  06:10
 7. The 1%

  Kosmodome

  06:27
 8. Orbit

  Kosmodome

  08:49
 9. Ocean Chile

  Kosmodome

  05:05
 10. T.D.K.M.N.

  Kosmodome

  04:45