1. Peace Of Mind (with John McLaughlin)

  Shakti, John McLaughlin

  03:22
 2. Shrini’s Dream

  Shakti, John McLaughlin, Zakir Hussain, Shankar Mahadevan, Selvaganesh Vinayakram, Ganesh Rajagopalan

  06:30
 3. Mohanam

  Shakti, John McLaughlin, Zakir Hussain, Shankar Mahadevan, Selvaganesh Vinayakram, Ganesh Rajagopalan

  06:01
 4. Bending the Rules

  Shakti, John McLaughlin, Zakir Hussain, Shankar Mahadevan, Selvaganesh Vinayakram, Ganesh Rajagopalan

  07:11
 5. Mind Ecology (with John McLaughlin)

  Shakti, John McLaughlin

  05:47
 6. Karuna

  Shakti, John McLaughlin, Zakir Hussain, Shankar Mahadevan, Selvaganesh Vinayakram, Ganesh Rajagopalan

  08:33
 7. Giriraj Sudha

  Shakti, John McLaughlin, Zakir Hussain, Shankar Mahadevan, Selvaganesh Vinayakram, Ganesh Rajagopalan

  10:38
 8. Face To Face (with John McLaughlin)

  Shakti, John McLaughlin

  05:57
 9. Las Palmas

  Shakti, John McLaughlin, Zakir Hussain, Shankar Mahadevan, Selvaganesh Vinayakram, Ganesh Rajagopalan

  04:11
 10. La Danse Du Bonheur (with John McLaughlin)

  Shakti, John McLaughlin

  04:50