E
 1. Caloris Montes

  Mika Kallio

  04:35
 2. Solar Noise

  Mika Kallio

  03:27
 3. Earth Song

  Mika Kallio

  02:38
 4. Impulsion - Intro

  Mika Kallio

  03:58
 5. Impulsion

  Mika Kallio

  06:52
 6. Solar Wind

  Mika Kallio

  06:12
 7. Caloris Basin

  Mika Kallio

  03:48
 8. Closest to the Sun

  Mika Kallio

  02:13
 9. Sidereal Day

  Mika Kallio

  06:17
 10. Exosphere

  Mika Kallio

  04:08