1. Mirage

  Toro y Moi

  05:09
 2. No Show

  Toro y Moi

  03:14
 3. Mona Lisa

  Toro y Moi

  04:15
 4. Pavement

  Toro y Moi

  02:22
 5. Don't Try

  Toro y Moi

  04:25
 6. Windows

  Toro y Moi

  04:05
 7. Embarcadero

  Toro y Moi

  02:46
 8. Girl Like You

  Toro y Moi

  03:43
 9. You and I

  Toro y Moi

  03:51
 10. Labyrinth

  Toro y Moi

  04:01
 11. Inside My Head

  Toro y Moi

  04:11
 12. W.I.W.W.T.W.

  Toro y Moi

  07:08