E
 1. Echoes

  Yoann Loustalot, Giani Caserotto, Stefano Lucchini

  04:49
 2. Country Side

  Yoann Loustalot, Giani Caserotto, Stefano Lucchini

  03:59
 3. Welcome to Valhalla

  Yoann Loustalot, Giani Caserotto, Stefano Lucchini

  04:34
 4. Kips Bay

  Yoann Loustalot, Giani Caserotto, Stefano Lucchini

  05:06
 5. Cetus

  Yoann Loustalot, Giani Caserotto, Stefano Lucchini

  02:27
 6. Valkyries Love

  Yoann Loustalot, Giani Caserotto, Stefano Lucchini

  06:36
 7. Indian Story

  Yoann Loustalot, Giani Caserotto, Stefano Lucchini

  03:26
 8. Yeti's Call

  Yoann Loustalot, Giani Caserotto, Stefano Lucchini

  05:44
 9. Jasmine

  Yoann Loustalot, Giani Caserotto, Stefano Lucchini

  06:27