E
 1. Nostalgia

  Stefanos Tsourelis Trio

  06:52
 2. Interplay

  Stefanos Tsourelis Trio

  05:47
 3. The Wanderer

  Stefanos Tsourelis Trio

  07:27
 4. El Divo

  Stefanos Tsourelis Trio

  08:11
 5. Elegant Beauty

  Stefanos Tsourelis Trio

  06:03
 6. Calypso

  Stefanos Tsourelis Trio

  06:13
 7. Moments

  Stefanos Tsourelis Trio

  01:54
 8. Phrygian Major

  Stefanos Tsourelis Trio

  05:52
 9. The Desert

  Stefanos Tsourelis Trio

  05:41
 10. Jen's Tune

  Stefanos Tsourelis Trio

  08:21