1. Entrance

  Kikagaku Moyo

  02:26
 2. Dripping Sun

  Kikagaku Moyo

  07:50
 3. Nazo Nazo

  Kikagaku Moyo

  03:07
 4. Fluffy Kosmisch

  Kikagaku Moyo

  03:40
 5. Majupose

  Kikagaku Moyo

  04:01
 6. Nana

  Kikagaku Moyo

  03:13
 7. Orange Peel

  Kikagaku Moyo

  04:27
 8. Amayadori

  Kikagaku Moyo

  01:35
 9. Gatherings

  Kikagaku Moyo

  06:40
 10. Blanket Song

  Kikagaku Moyo

  03:11