1. Re Man Murakh ( Raag Durga )

  Sanchaita Ghoshal

  05:54
 2. Raag Durga

  Kesarbai Kerkar

  03:23
 3. Raga Durga - Khyal "Rasa Kanha re"

  Lalith J. Rao

  42:32
 4. Raga Durga - Khyal "Kaha Kariye Kova Hamaar"

  Lalith J. Rao

  06:21
 5. Raga Durga

  Kumar Gandharva

  28:52
 6. Raga Durga Tarana

  Kumar Gandharva

  15:44
 7. Raga Durga

  Amjad Ali Khan

  29:18
 8. Raga Durga

  Lead vocalists: Saraswati Devi Dhandhada and Heeralal Dhandhada

  04:45
 9. Raga Hansdhwani & Raga Durga

  Amjad Ali Khan

  19:17
 10. Raga Durga

  Hariprasad Chaurasia

  33:30
 11. Raga Durga - Gat In Matta Taal

  Hariprasad Chaurasia

  11:54
 12. Raga Durga-alap,jod,gat-teentaal

  Ali Akbar Khan

  17:28
 13. Raga Durga

  Vinayak M. Phatak

  08:53
 14. One With Solitude - Raga Durga

  Shivkumar Sharma

  19:24
 15. Allyn Miner - Sitar - Raga Durga

  Allyn Miner

  09:16
 16. Raga Durga (Contd.) - Gat In Drut Teen Taal

  Shivkumar Sharma

  13:39
 17. Raga Durga

  Shivkumar Sharma

  31:39
 18. Raga Durga Khyal in Vilambit ektal

  Ghulam Mustafa Khan

  28:41
 19. Raga Durga Khyal in drut teental

  Ghulam Mustafa Khan

  07:44
 20. Raga Durga

  Nirmalya Dey, Ajoy Chakrabarty

  09:00
 21. Raga Durga

  Rajan Mishra, Sajan Mishra

  14:32
 22. Raga Durga - Drut Gat, Teentaal

  Amjad Ali Khan

  11:09
 23. Raga Durga

  Hariprasad Chaurasia

  11:05
 24. Raga Durga

  Bismillah Khan

  26:24
 25. Raag Durga

  Himangshu Biswas, Dulal Roy

  20:07
 26. Raag Durga

  Shivkumar Sharma

  25:27
 27. Raag Durga

  Ali Akbar Khan

  20:02
 28. Raag Durga (brief Alap)

  Amjad Ali Khan

  19:57
 29. Durga - Teen Taal

  Salamat Ali Khan

  04:43
 30. Raag Durga - Khayal

  Hariprasad Chaurasia

  37:30
 31. Raag: Durga

  Ravi Shankar

  22:49