1. Grand Paradise

  Foxing

  04:46
 2. Slapstick

  Foxing

  04:29
 3. Lich Prince

  EFoxing

  04:46
 4. Gameshark

  Foxing

  04:43
 5. Nearer My God

  Foxing

  03:35
 6. Five Cups

  Foxing

  09:07
 7. Heartbeats

  Foxing

  04:02
 8. Trapped in Dillard's

  Foxing

  03:49
 9. Bastardizer

  Foxing

  04:12
 10. Crown Candy

  Foxing

  04:08
 11. Won't Drown

  Foxing

  04:57
 12. Lambert

  Foxing

  03:54