1. Bloodmoon

  ENettleCarrier

  05:41
 2. The Boiling Blood

  ENettleCarrier

  04:44
 3. Smoke, Poison and Will

  ENettleCarrier

  05:20
 4. Paa Vaare Paaler Deres Hoder

  ENettleCarrier

  06:47
 5. I Helvete Kristus Skal forgaa

  ENettleCarrier

  05:19
 6. Uten Gud

  ENettleCarrier

  06:51
 7. Naar Han Vaakner

  ENettleCarrier

  06:49
 8. The Bones and Flesh of Hanged Men

  ENettleCarrier

  04:18
 9. Commanding Spirit

  ENettleCarrier

  05:35
 10. Cup of Lethe

  ENettleCarrier

  02:24