1. Englene som falt ned i min seng, skal jeg sette fri med brukne vinger og torneglorier

  Djevel

  09:42
 2. Naar Taaken Tetner

  Djevel

  13:02
 3. I Daudens Dimme Natt

  Djevel

  09:37
 4. Kronet Av En Væpnet Haand

  Djevel

  04:55
 5. Naa Skrider Natten Sort

  Djevel

  11:02
 6. Maanen skal være mine øine, den skinnende stierne mine ben, og her skal jeg vandre til evig tid

  Djevel

  09:52
 7. Mitt Tempel Av Stierner Og Brennende Maaner

  Djevel

  07:36
 8. Her er ikke spor af mennesker

  Djevel

  05:13
 9. Djevelslaatt

  Djevel

  01:30
 10. Afgrundsferd

  Djevel

  05:52