E
 1. Smiger

  Kaada

  04:37
 2. Mainstreaming

  Kaada

  04:39
 3. From Here On It Got Rough

  Kaada

  03:20
 4. Spindle

  Kaada

  05:29
 5. The Mosquito And The Abandoned Old Woman

  Kaada

  03:57
 6. Julia Pastrana

  Kaada

  04:42
 7. No Man's Land

  Kaada

  05:00
 8. Daily Living

  Kaada

  03:49
 9. The Small Stuff

  Kaada

  03:48
 10. Celibate

  Kaada

  07:20
 11. Retirement Community

  Kaada

  05:12
 12. Birds Of Prey

  Kaada

  04:16
 13. In Hora Mortis

  Kaada

  03:46