E
 1. Dialogue I

  Erik Bosgraaf, Jorrit Tamminga

  04:30
 2. Dialogue II

  Erik Bosgraaf, Jorrit Tamminga

  05:20
 3. Dialogue III

  Erik Bosgraaf, Jorrit Tamminga

  00:56
 4. Dialogue IV

  Erik Bosgraaf, Jorrit Tamminga

  15:11
 5. Dialogue V

  Erik Bosgraaf, Jorrit Tamminga

  05:57
 6. Dialogue VI

  Erik Bosgraaf, Jorrit Tamminga

  12:35
 7. Dialogue VII

  Erik Bosgraaf, Jorrit Tamminga

  03:27
 8. Dialogue de l'ombre Double: Sigle initial

  Pierre Boulez, Erik Bosgraaf, Jorrit Tamminga

  01:03
 9. Dialogue de l'ombre Double: Strophe I

  Pierre Boulez, Erik Bosgraaf, Jorrit Tamminga

  02:12
 10. Dialogue de l'ombre Double: Transition I à II

  Pierre Boulez, Erik Bosgraaf, Jorrit Tamminga

  00:53
 11. Dialogue de l'ombre Double: Strophe II

  Pierre Boulez, Erik Bosgraaf, Jorrit Tamminga

  01:40
 12. Dialogue de l'ombre Double: Transition II à III

  Pierre Boulez, Erik Bosgraaf, Jorrit Tamminga

  01:52
 13. Dialogue de l'ombre Double: Strophe III

  Pierre Boulez, Erik Bosgraaf, Jorrit Tamminga

  01:19
 14. Dialogue de l'ombre Double: Transition III à IV

  Pierre Boulez, Erik Bosgraaf, Jorrit Tamminga

  00:47
 15. Dialogue de l'ombre Double: Strophe IV

  Pierre Boulez, Erik Bosgraaf, Jorrit Tamminga

  01:45
 16. Dialogue de l'ombre Double: Transition IV à V

  Pierre Boulez, Erik Bosgraaf, Jorrit Tamminga

  00:32
 17. Dialogue de l'ombre Double: Strophe V

  Pierre Boulez, Erik Bosgraaf, Jorrit Tamminga

  01:22
 18. Dialogue de l'ombre Double: Transition V à VI

  Pierre Boulez, Erik Bosgraaf, Jorrit Tamminga

  00:43
 19. Dialogue de l'ombre Double: Strophe VI

  Pierre Boulez, Erik Bosgraaf, Jorrit Tamminga

  01:51
 20. Dialogue de l'ombre Double: Sigle final

  Pierre Boulez, Erik Bosgraaf, Jorrit Tamminga

  02:33